Kroatien

Vi har i många år underhållit och stöttat mission och kristet arbete i f.d. Jugoslavien. Vi är idag med ocrh underhåller en pastorspar Antun och Marija Koprivnjak som finns i Kroaiten i staden Vukovar på gränsen till Serbien.  Vukovar är en av de städer som blev mest bombad under kriget på 90-talet. Familjen Koprivnjak startade och leder en lokal Pingstförsamling i Vukovar. De arbetar mot olika nödställda människor. Marija som vi har varit med och stöttat i över 30 år arbetar mycket med böcker och magasin, kvinnofrukostar, kvinnokonferenser och på fängelser. Hon sitter också med i ledningen för den Kroatiska Pingströrelsen.

Läs Koprivnjaks nyhetsbrev:

December 2017 – Koprivnjak Newsletter