Kvinnofrukost

Lördag 3 mars blir det Kvinnofrukost klockan 9:00 i Verkstan Askeby.
Leila Höglind, lärare på Götabro Missionsskola kommer och pratar på temat Förlåtelsens kraft.

Categories: Förstasida, Nyheter