Om Elim

Varmt välkommen till Elimförsamlingen. Vi är en frikyrka dubbelansluten till trossamfunden Pingst och Evangeliska Frikyrkan som finns 14 km utanför Linköping i samhället Askeby där vi har vår samlingslokal Verkstan.

Du är varmt välkommen att besöka några av våra samlingar. Det finns samlingar för alla åldrar. Vi som församling brukar säga att vi står på två ben, gudstjänsten för alla, liten som stor, på söndagarna kl. 10:30 och den lilla gruppens (cellgruppen) träff i veckan där vi delar livets och vardagens glädje och sorg med varandra. Du är alltid välkommen och önskar du samtal vill vi finnas till och ta tid för dig.